Corona maatregelen

Verruiming maatregelen per 11 mei 2020
Eerder dan verwacht, heeft het kabinet heeft de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus weer wat versoepeld. Na de jeugd t/m 18 jaar mogen nu ook alle volwassenen vanaf 11 mei weer de baan op. Het terras mag mogelijk vanaf 1 juni ook onder voorwaarden weer open. Het clubhuis blijft ‘gesloten’, over het ‘corona proof’ gebruik van de bar voor een drankje/verfrissing op het terras wordt nagedacht.  

Wij vinden het belangrijk dat we de sport gefaseerd opstarten en gecontroleerd de activiteiten uitbreiden. Dus elke keer weer een stapje verder, zodat de drukte op de verenigingen goed gehandhaafd en gecontroleerd kan worden. Niet alleen om terugslag in de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook om verenigingen en leraren de gelegenheid te geven het goed te organiseren en spelers te laten wennen aan tennis in de anderhalvemetersamenleving.  

Het vraagt nogal wat organisatie en aanpassingsvermogen van iedereen.  

Onderstaand informeren wij jullie over wat de versoepeling betekent voor onze tennisvereniging.

De meeste Coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht, waarvan het gebruik van gezond boeren verstand, ‘social distancing’ en het in acht nemen van de hygiënemaatregelen (één van) de belangrijkste zijn en blijven. Op sommige punten wordt het overheidsbeleid verruimt, waarvan sporten onder voorwaarden er één is. Voor onze vereniging/sport betekent dit: er mag weer getennist worden (!!!), zij het met restricties. Het bestuur heeft op basis van de richtlijnen van de KNLTB en NOC*NSF de verruiming van de maatregelen vertaald naar een set dwingende voorwaarden waarmee wij tennis op onze vereniging weer mogelijk kunnen maken:  

Algemene richtlijnen:

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

Richtlijnen voor leden TVKL:

 • Houd bij het betreden en verlaten van de vereniging minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, vooral op de paden en het midden terrein.
 • Neem de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht.
 • Er mag tot 1 juni alleen worden gesingeld. Als de situatie op de verenigingen onder controle is en blijft, wordt bekeken of vanaf 1 juni (over 3 weken) ook weer kan worden gedubbeld.
 • Speelduur is 50 minuten per digitaal afgehangen sessie in plaats van de normale 30 minuten. Dit moet voorkomen dat leden op de vereniging blijven ‘hangen’ in afwachting van het vrijkomen van een baan en er teveel leden tegelijkertijd op de vereniging zijn. Digitaal afhangen kan via de KNLTB club app of via de website www.tvkl.nl (inloggen via ‘Mijn club’ is vereist). Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan. In een volgende mail zal er een handleiding vermeld worden hoe het digitaal afhangen werkt.
 • Als er ruimte/gelegenheid is om langer te spelen dan mag dat totdat je afgehangen wordt.
 • Als je even moet wachten, houd je minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Gebruik de paden en deuren/hekken om de baan te betreden en loop niet over een andere baan.
 • Blijf na je partij niet langer dan nodig op de vereniging.
 • Voordat je naar de vereniging komt, ga naar het toilet, was je handen.
 • Ga thuis douchen.
 • Neem je eigen drinken (bidon, flesje) en handdoek mee.
 • Geen high fives.
 • Draai met de klok mee bij het wisselen van baanhelft.
 • Maak geen gebruik van de scoreborden.
 • Het clubhuis blijft dicht.
 • Het oefenhok is open: vanaf 13 jaar en ouder maximaal 1 persoon tegelijk.
 • Volg de aanwijzingen op van de organisatie, de trainer(s) en bestuursleden.
 • Wij doen een dringend beroep op een ieders (sociale) verantwoordelijkheid. Bedenk dat een deel van onze leden tot een risicogroep behoort. Sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.
     
 • Leef je in in een ander, heb begrip, geduld en ga respectvol met elkaar om! Maar dat deden we al, toch?

 • De vereniging is van ons allemaal. Wij begrijpen dat iedereen graag de baan weer op gaat. Om dit zoveel mogelijk te spreiden en iedereen de gelegenheid te geven om te spelen, vragen wij jullie zoveel als mogelijk de ‘luwte’ uren op de vereniging te benutten (dagelijks van 08:00 tot 18:00 en zaterdag/zondag (tenzij de competities starten)).

We zullen met z’n allen invulling moeten geven aan bovenstaande voorwaarden. Wij vragen jullie met klem deze na te leven om mogelijke sancties (maximaal EUR 4.000,= per overtreding) door toezichthouders/handhavers te voorkomen.  

In het geval de vereniging beboet wordt als gevolg van moedwillig schenden/overtreden van de richtlijnen (lees: noodverordening), dan behoudt het Bestuur zich het recht voor om deze opgelegde boete te verhalen op de overtreders.  

Tennislessen
Helga heeft sinds 29 april de tennislessen voor de jeugd (t/m 18 jaar) weer opgepakt. Voor de jeugd van 13 t/m 18 geldt de 1,5 meter regel. Daarnaast mogen vanaf 11 mei ook de lessen voor volwassenen worden weer worden verzorgd. De tennislessen hebben prioriteit/voorrang boven vrij tennissen en overige activiteiten; in het digitale afhangbord is hier al rekening mee gehouden. Maak dus voor vrij tennissen zoveel mogelijk gebruik van de ‘luwte’ uren! Helga coördineert en stemt de lesindeling met bijhorende tijden af en communiceert hier individueel dan wel via gezamenlijke app-groepen over.

Racketochtend- en avond
Racketochtend- en avond (iedere woensdagochtend en donderdagavond) wordt vooralsnog niet georganiseerd. Enerzijds omdat daar vooral gedubbeld wordt, anderzijds om vrij tennissen zo veel mogelijk te faciliteren.

Mochten de omstandigheden/maatregelen het toestaan, informeren wij jullie daar zo snel mogelijk over.  

Voor meer informatie, zie de website van de rijksoverheid, het RIVM en de KNLTB.  

Het Bestuur

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 180 551 698

Address

Schepenstraat 7A
2931 GP Krimpen aan de Lek