Reglementen

Reglement
 
 • De banen mogen alleen met tennisschoenen worden belopen. tenniskleding is verplicht, een trainingspak is toegestaan.
 • De huidige kunstgrasbaansoort maakt het ons mogelijk praktisch het hele jaar door te spelen. Men dient echter rekening te houden met onderstaande regels:
 • Bij intredende dooi na een vorstperiode is het verboden zich op de banen te begeven. Tijdens het ontdooien wordt de bovenlaag zacht, terwijl de onderlag nog hard is. Hierdoor zal schade optreden aan de baan. De banen zijn pas weer te bespelen indien de vorst volledig uit de grond is verdwenen en de baancommissie weer toestemming geeft.
 • Wanneer de netten neergelaten zijn door de baancommissie, is dit een teken dat de banen niet bespeeld mogen worden. Het betreden van deze baan/banen is dan niet toegestaan
 • Iedereen heeft tot taak ervoor te zorgen dat het tennispark en het clubgebouw schoon blijven. Laat daarom niets rondslingeren als men weggaat.
 • Het tennispark is verboden terrein voor loslopende honden.
 • Banen mogen op de tijden, die door het bestuur, de wedstrijdcommissie of de baancommissie zijn aangewezen voor lessen, training, wedstrijden of onderhoud, niet door anderen worden opgeëist.
 • Introducés, die van de banen gebruik willen maken, kunnen zowel binnen als buiten de gemeente Nederlek woonachtig zijn. Zij dienen zich aan dit baanreglement te houden. Er kan door en met introducés niet worden afgeschreven. Introducés kunnen dus alleen spelen als er geen wachtenden zijn. Wanneer een introduce al aan het spelen is, mag hij/zij het halfuur volmaken. Het aantal keren dat een introduce mag tennissen, dient beperkt te blijven tot maximaal driemaal per lid per contributiejaar.
 • Introducés betalen € 5,- per keer. Tijdens de barbezetting dient er aan de bar betaald te worden, voordat er gespeeld wordt; in de overige gevallen kunt u het verschuldigde bedrag, gaarne met vermelding van uw naam, voldoen aan onze penningmeester.
 • Er kan alleen worden afgeschreven met het ledenpasje en wanneer men als speler op het tennispark aanwezig is
 • Indien met het tennispark verlaat, vervalt de inschrijving
 • Na 30 minuten moet plaats gemaakt worden voor de volgende afschrijvers. Wie het langst speelt moet als eerste worden afgeschreven.
 • Er dienst steeds met 4 spelers per baan te worden afgeschreven, maar ook mag er door 2 spelers worden afgeschreven als er  geen wachttijden zijn
 • De spelers die 30 minuten hebben gespeeld, mogen direct weer 30 minuten reserveren
 • Men mag niet meer dan 30 minuten reserveren
 • Men kan niet voor de volgende 30 minuten afschrijven als men op de baan staat te spelen.
 • Voor juniorleden (dat zijn personen die op 1 januari van het verenigingsjaar de 17-jarige leeftijd nog niet bereikt hebben) geldt het volgende:
 • Van maandag t/m vrijdag tot 18:00 uur hebben alle juniorleden evenveel recht van spelen als welk lid dan ook. Erkende feestdagen (2e paasdag, koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, beide kerstdagen en nieuwjaarsdag) worden als weekenddagen beschouwd.
 • Juniorleden vanaf 12 jaar hebben in het weekend evenveel recht tot spelen als elk seniorlid
 • Juniorleden vanaf 12 jaar hebben van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 20:30 uur evenveel recht tot spelen als elk seniorlid.
 • Van maandag t/m vrijdag na 20:30 uur mogen de banen niet door juniorleden worden bespeeld,, tenzij er geen seniorleden zijn die van de banen gebruik willen maken.
 • Woensdagmiddag van 13:00 tot 18:00 uur zijn de banen bestemd voor de basisschool jeugd. Als de banen vrij zijn mogen deze gebruikt worden door senioren en/of middelbare schooljeugd.
 • Wie op een baan speelt op een voor hem of haar "verboden" tijdstip (omdat er geen wachtende waren) mag zijn halfuur niet uitspelen
 • Hinder andere mensen niet bij het spelen; wacht op uw beurt, maak geen ruzie want we spelen tenslotte allemaal voor ons plezier
 • Aan de leden die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houden, kan door het bestuur voor bepaalde rijd de toegang tot het tennispark worden ontzegt. Beslissingen ter zake zullen worden verteld aan de betrokkene.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 
WIJ VERTROUWEN OP UW MEDEWERKING
 
Het bestuur
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 180 551 698

Adres

Schepenstraat 7A
2931 GP Krimpen aan de Lek

KVK-nummer

40341860